Małgorzata Szczypińska

+48 508 192 241

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.vertalerpools.com 

 

 


 

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

 

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van mijn vertaalactiviteiten, informeer ik u over het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 • De beheerder van de persoonsgegevens is Vorto Biuro Tłumaczeń Małgorzata Szczypińska, gevestigd te Wrocław (verder ‘Vertaler’ genoemd).
 • De persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

op het gebied van het behandelen van aanvragen en de realisatie van opdrachten in het kader een overeenkomst tot het verlenen van vertaaldiensten;

- om aan de wettelijke verplichtingen van de Vertaler te voldoen;

- op basis van het legitieme belang van Vorto Biuro Tłumaczeń Małgorzata Szczypińska (d.w.z. voor statistische-, archiverings- en commerciële doeleinden, voor interne behoeften van de Beheerder).

 • De Vertaler verwerkt alleen de persoonsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de realisatie van de doelen en deze alleen bewaart gedurende de periode die nodig is voor het realiseren van die doelen.
 • De doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens zijn in het bijzonder:

Doel verwerking

Rechtsgrond verwerking

Verwerkingsperiode

Behandeling van aanvragen en opdrachten in het kader van een overeenkomst voor het verlenen van vertaaldiensten

overeenkomst voor het leveren van vertaaldiensten

periode van uitvoering dienst

Het bijhouden van een repertorium Het vermelden van de relevante gegevens van de opdrachtgever is verplicht bij beëdigde vertaling. Het ontbreken van gegevens maakt het beëdigen van de vertaling onmogelijk.

wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet op het beroep van beëdigd vertaler

5 jaar na het einde van het kalenderjaar

Het bijhouden van boekhouddocumentatie

Het vermelden van de relevante gegevens van de opdrachtgever is verplicht bij het opmaken van een factuur. Het ontbreken van gegevens maakt het opmaken van een factuur onmogelijk.

wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet op boekhouding

5 lat na het einde van het kalenderjaar

Het bewaren van correspondentie en documentatie voor het afhandelen van eventuele klachten

rechtmatig belang van de Vertaler

tot het verjaren van vorderingen in verband met de dienst (max. 10 jaar)

 

 • U heeft het recht de Vertaler om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, deze te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en het recht de gegevens over te dragen.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
 • De persoonsgegevens mogen worden doorgegeven:

- aan het administratiekantoor voor het bijhouden van de boekhouding;

- aan een e-mailservice voor het voeren van correspondentie;

- aan leveranciers van computersystemen en ICT-diensten;

- aan de woiwode van woiwodeschap Dolnośląskie in het kader van de controle van het repertorium van de activiteiten van beëdigd vertaler;

- in het kader van een overeenkomst voor toewijzing aan derden om de vertaling van de tekst of correctie/verificatie van de vertaling door die personen uit te laten voeren.

 • De Vertaler heeft niet de intentie de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.
 • De Vertaler gebruikt de verkregen persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
 • De Vertaler heeft niet de intentie de persoonsgegevens voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens zijn in goede handen en worden beschermd. Neemt u als u vragen of twijfels heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens direct telefonisch contact op met de Vertaler via het nummer +48 508 192 241 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..