referencje_05.jpg

Juridisch

Een juridisch vertaler dient niet alleen bewust de taal machtig te zijn waaruit hij vertaalt (om maar niet te spreken van een perfecte kennis van de moedertaal!). Hij moet ook de rechtssystemen kennen van de landen van de brontaal en de doeltaal. Zowel het Poolse rechtssysteem als het Belgische en Nederlandse zijn gebaseerd op het Romeinse recht. Aan de ene kant maakt dit het voor de vertaler makkelijker. Maar dat lijkt maar zo. Dit betekent namelijk niet dat er geen verschillen bestaan. Er zijn afwijkingen op het niveau van procedures, normen, regelingen, gerechtelijke en administratieve structuren e.d. Het Nederlandse en Belgische systeem verschillen ook onderling. Dit zorgt ervoor dat de vertaler Nederlands maar liefst drie rechtssystemen moet kennen: van België, Nederland en Polen!

Als ervaren vertaler die continu haar kennis uitbreidt, ben ik me volledig bewust van deze verschillen. Als taalkundige weet ik dat niet elk begrip in de brontaal een exact equivalent heeft in de doeltaal.

Hiermee rekening houdend behandel ik juridische teksten nauwgezet en verantwoordelijk. Dankzij mijn kennis, ervaring en logisch denken hoeft de jurist niet bang te zijn dat zijn cliënt niet begrepen of, nog erger, verkeerd begrepen wordt.

Ik help de jurist vloeiend met zijn cliënt te communiceren, wat positieve invloed kan hebben op volgende opdrachten en het aantal zakenpartners kan doen groeien.

• BURGERLIJK RECHT - civielrechtelijke overeenkomsten, erfrecht (notariële akten, testamenten, verwerping van de nalatenschap e.d.), familierecht (huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsvonnissen, geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, huwelijksceremonies e.d.), handelsrecht (statuten van vennootschappen, inschrijvingen bij KvK e.d.)
• STRAFRECHT - vonnissen, verklaringen, dossiers, dagvaardingen, aanhoudingsbevelen (EAB), verzoeken om uitlevering e.d.
• ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomsten (uitzendovereenkomsten), CAO's voor verschillende branches, rapporten van de Nederlandse arbeidsinspectie, belastingaangiften e.d.
• Correspondentie tussen advocatenkantoren en hun klanten