referencje_01.jpg

Prawo

Tłumacz tekstów prawniczych winien nie tylko świadomie władać językiem, z którego tłumaczy (nie wspominając już o doskonałej znajomości języka ojczystego!), ale musi również wykazać się znajomością systemów prawnych krajów języka źródłowego i języka docelowego. Zarówno polski system prawny, jak i belgijski czy holenderski bazują na prawie rzymskim. Z jednej strony stanowi to dla tłumacza pewne ułatwienie. Jednak tylko pozornie. Nie oznacza to bowiem, że różnice nie istnieją. Rozbieżności występują na poziomie procedur, norm, przedmiotu regulacji, struktur sądowych oraz administracyjnych itp. Systemy holenderski i belgijski także się od siebie różnią. Sprawia to, że tłumacz języka niderlandzkiego zmuszony jest tak naprawdę orientować się aż w trzech systemach prawnych: Belgii, Holandii i Polski!

Jako doświadczony i nieustannie poszerzający swoją wiedzę tłumacz jestem w pełni świadoma istnienia tych różnic. Jako językoznawca wiem, że nie każdy termin w języku źródłowym znajdzie swój dokładny odpowiednik w języku docelowym.

Mając na uwadze powyższe aspekty, rzetelnie i odpowiedzialnie traktuję teksty z dziedziny prawa. Dzięki mojej wiedzy, doświadczeniu i zdolności logicznego myślenia prawnik nie będzie musiał martwić się, że jego klient nie zostanie zrozumiany lub, co gorsze, zostanie zrozumiany źle.

Pomogę zapewnić prawnikowi płynną komunikację z klientem, co może wpłynąć korzystnie na kolejne przedsięwzięcia i poszerzyć grono kontrahentów.

• PRAWO CYWILNE - umowy cywilnoprawne, prawo spadkowe (akty notarialne, testamenty, zrzeczenie się dziedziczenia itp.), prawo rodzinne (małżeńskie umowy majątkowe, wyroki rozwodowe, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, ceremonie zawarcia związku małżeńskiego itd.), prawo handlowe (statuty założycielskie spółek, wpisy do rejestrów handlowych itd.)
• PRAWO KARNE - wyroki, zeznania, akta sprawy, wezwania do sądu, nakazy aresztowania (ENA), wnioski o ekstradycję itd.
• PRAWO PRACY - umowy o pracę (tymczasową), zaświadczenia, układy zbiorowe pracy dla różnych gałęzi przemysłu, raporty holenderskiej Inspekcji SZW, rozliczenia podatkowe itd.
• Korespondencje między kancelariami a klientami